Bestyrelsesmøde 24.3.2022

03-04-2022

Bestyrelsesmøde referat:

                                (fremmødte: Mona, Heidi, Jeanette, Helge, Marie, Malene G. E. og Lene).

 1. Møde med Kenneth fra kommune.

Konsulent i kommune ansøgninger. Han fortæller kort om hvorfor han er her i Bedsted og om hans funktion i kommunen.

Han kan hjælpe klubben med de forskellige ting vi kan søge tilskud til og hjælpe os med, hvordan vi kan søge fonde.

Vi fra klubben fremlægger ønsker og behov til nye investeringer. Blandt andet nye ridehus bunde.

 

 1. Konstituering:

Formand: Helge Høilund

Næsteformand: Marie Mamsen Jensen (hjælper Helge med møde indkaldelse og andet for faldende arbejde).

Kassere: Heidi Emilie Damm Sørensen. (Lene E. Jensen hjælper til.)

Medlem 1 og repræsentant i D8: Jeanette B. Gormsen

Medlem 2: Malene G. Eskildsen

Medlem 3: Mona Gustafson

 

Suppleant 1: Anne-Cathrine Kvistgaard

Suppleant 2: Susanne Lund Jacobsen

 

 1. Dato til udvalgsmøde: torsdag d.21.4.2022 kl.18.30

 

 1. evt.

Mona og Jeanette står fremadrettet for at elevhestene i forhold til udlejning, halvpart og kontraktskrivning. Mona som første kontakt da det er hende der vil have den daglige gang i klubben og Jeanette hjælper til hvis det bliver nødvendigt.

 

Mona har sagt ja til at vi må låne Arwen (Mias pony). Alette har fået lov til at bruge den de dage, hvor Mona og Mia ikke selv skal bruge den.

 

Vi skal have indhentet børneattest på Jeanette og Mona. 

Læs mere

Generalforsamling 22.2.2024

21-01-2024

Kan være et billede af 1 person og tekst, der siger "Bedsted Rideklub Indbyder til Generalforsamling d.22/2-2024 Gratis Pizza inkl. en sodavand. kl. 18.30 til ca. 19.30 hvorefter Vì glaeder 05 der serveres gratis PIZZA. je: at Dagsorden kommer senere. Sact allerede nu kryds x kalenderen. Ideer ris oq Kan lacgges den rade postkasse store hal eller mail til formand. bed@hotmail.com senest fredag 16/2-2024 Tilmelding nadvendig senest 16/2 kl. af hensyn til bestilling af pizza, pa SMS til Helge 40177031. PIZZA Vi glaeder os til at se jer. PERA Mvh. Bestyrelsen A"

Læs mere

Referat fra generalforsamling 21.02.2023

10-12-2023

Referat fra generalforsamling den 21.2.2023 kl. 18,30

 

1. Velkommen ved formand Helge Højlund

2. Valg af ordstyrer: Rikke Hammer

3. Bestyrelsens beretning: (sæt beretning ind)

4. Regnskab ved Heidi og Annalise: Regnskabet er blevet gennemgået. Generelt ser det rigtig positivt ud. Både undervisning og kontingent er steget (vedhæftes). Der er et fondsbeløb til kæphestespring der endnu ikke er blevet brugt.

5. Valg af bestyrelse: Helge Højlund, Nicole Bruhn, Mona Gustavsson, Lene Jensen, Line Jørgensen, Martina Pilz og Carmen Kamps.

Valg af suppleanter: Jeanette Balhorn Gormsen og Lene E. Jensen

Valg af kasserer: Annalise Jensen

Valg af revisorer: Marianne Jensen og Bart Aafjes

6. Udvalg:

Fra bestyrelsen ligger der et ønske til, at vedtægterne kan ændres til løbende indmelding, i de forskellige udvalg.

Der er bliver talt om, hvordan vi får flere til at hjælpe med rengøring, hjælp osv. Der bliver foreslået, at der laves en plan for, hvem og hvornår der skal gøres rent. Bestyrelsen tager en beslutning om hvad der skal ske med rengøringsplanen.

Der skal laves en liste over hvad de forskellige udvalg består af og hvad de laver. Skal hænges op på tavlen i ridehuset.

Støtte/sponsor udvalg: Helge Højlund og Line Jørgensen.

Aktivitetsudvalg: Jannie Petersen, Grethe Bysted, Martine Pilz, Mette Nielsen, Elisabeth Holm og Nicole Højlund.

Kantine udvalg: Mona Gustavsson. Malene G. Eskildsen og Lene E. Jensen.

Bane udvalg: H.C Carstensen og Gitte Abrahamsen.

Forældre udvalg: Marie Jensen, Sabine Harren og Randi Jannsen.

Ungdomsudvalg: Steffanie Elnegaard, Malene Wildenradt, Nicole Bruhn, og Camilla Hansen.

Stævneudvalg: Jeanette Ballhorn Gormsen, Marie Jensen, Alette Kastrup Elnegaard, Renate Asmussen og Malene Wildenradt.  

Rytterstue/rengørings udvalg: afventer bestyrelsens beslutning på næste møde.

Pr/hjemmeside ansvarlig: Lene Enghave Jensen, Heidi Emilie Sørensen og Annalise Jensen.

 

7. Indkommende forslag:

Der er et forslag om at bestyrelsen hæves fra 5 til 7 personer.

Der er et ønske om flere ridelejre og stævner.

 

8. Evt: Der bliver forslået at alle der har en start til stævnet, skal hjælpe ex. Antal minutter/timer pr.start.

HUSK at tegne et kort til OK benzin og meld på rideklubben som støtte kroner.

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19,40.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Den er som følgende:

Formand: Helge Højlund

Næstformand: Mona Gustafsson

Sekretær: Lene Jensen

D8 Repræsentant: Jeanette B. Gormsen

Best. medlem: Nicole Bruhn (tovholder på elevhestene)

Best. medlem: Carmen Kamps

Best. medlem: Line Jørgensen

Best. medlem: Martine Pilz

1. suppleant: Lene Enghave Jensen

2. suppleant: Jeanette Ballhorn Gormsen

Kasserer: Annalise Jensen

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag d.2.3.2023

Godkendt af ordstyrer (Rikke Hammer) den …                        

Læs mere

Generalforsamling 21.02.2023

07-02-2023

Bedsted Rideklub

Indbyder til Generalforsamling d.21/2-2023

kl. 18.30 til ca. 19.30 hvorefter der serveres  gratis PIZZA.

 

     

       Dagsorden kommer senere. 

·     Ideer / ris og ros.

Kan lægges i den røde postkasse i store hal eller mail til formand.bed@hotmail.com  senest fredag d. 17/2-2023

 

 

Tilmelding nødvendig senest 17/2 af hensyn til bestilling af pizza, på SMS til  Helge 40177031.

 

 Vi glæder os til at se jer.

 

 Mvh.

    Bestyrelsen

 

 

 

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 20.6.2022

07-07-2022

 

Bestyrelsesmøde mandag d.20.6.2022

(Fremmødte Mona, Malene, Helge, Marie, Heidi, Lene)

 

1). Referant Lene Enghave Jensen

2). Afbud Jeanette

3). Godkendelse af referat... Godkendt

4). Afstemme forveninger med diverse udvalg. Der var lidt for mange løse ender ved sommerfesten. Vi skal  blive bedre til at have helt styr på hvem der laver hvad til de forskellige arragenmenter. Tilmelding skal fremover kun foregå på nettet med og kun med specifikke valg og med betaling med det samme.

5). Elevheste. Vi mangler forsat parter på vores dejlige elevheste. Pt. er Candy og Satana i halvpart. Sine og Krelle er i part i juli. Smeden skal skrive hestens navn på regningen.

Der skal lave kontrakt på alle hestene. 

6). Elevhold. Der er ligger en forespørgelse på et trækkerhold. Dette kunne evt. ligge torsdag i den lille hal. Der skal i gennemsnit være 5 rytter på et hold. Kontrakter på elevhestene skal gennemgåes til næste bestyrelsesmøde. 

7). Status lille ridehal. Aftalen ang. den lille ridehal er at den må bruges mandag til torsdag indenfor åbningstiden. Fredag til søndag 9.00 til 16.00 efter aftale med Gitte. Denne aftale skal drøftes efter sommerferien.

8). Status på hjælper... det fungere godt

9). Økonomi. Ser fornuftig ud. 

10). Fonde. Vi har fået penge fra en fond til at lave bunden på den forreste udendørs bane. Dette kommer de og laver fra "ridebane.dk".

11). Vedligehold af udvendige arealer. 

12). Arbejdsdag. Helge kontakter kriminalforsorgen og baneudvalget.

13). Sommerferieopslag. Heidi laver dette.

14). Næste bestyrelsesmøde er mandag d.29.8 kl.18.00

15). Evt. Vi vil gerne have nogle træstolper i galgen. 

 

Ridelejr d.19-21.8

 

Forhindringsdag lørdag d.13.8 kl.10 til 13.00

 

Tur til Rømø lørdag d.17.9 

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 2.3.2023

10-12-2023

Referat Bestyrelsesmøde d. 02.03.23

Tilstede Helge Høilund, Carmen Kamps, Line Jørgensen, Mona Gustafsson, Nicole Bruhn, Martina Pilz,
Annalise Jensen, Lene Enghave Jensen og Lene Jensen.

1. Indlæg ved Jasmin Helledie, Foreningskonsulent og Projektmedarbejder, Tønder Kommune ang.
Foreningsarbejde, indhentning af børne attest og dvs. registreringer af bestyrelse.
Tilskud til nye tiltag kan søges ved Tønder Kommune.
Nye puljer:
Der findes forskellige muligheder ved samarbejde med skoler.
Der er blevet oplyst om `Kom og ved med hold`. Det er hold med personer som normalt ikke er vandt til
at bevæge sig, som ikke kender til foreninger og nybegyndere. Det kan give et tilskud på 4.000 kr.
Tønder Kommune vil gerne samle et netværk af foreninger. Er det noget vi har lyst til? Og kan vi se
nogle muligheder i et fællesskab med andre foreninger?
Aktiv ferie udvides til sommerferie, efterårsferie og vinterferie. Der kommer fremover deltager gebyr
for at sikre, at man ikke melder til og ikke kommer. Tilskud gives på 1.000 kr. pr. arrangement.
Fundraisingdag i april. En dag hvor vi kan høre om hvor vi kan søge midler/fonde.
Fritidsportalen. En side vi skal opdatere oplysninger.
Oplysninger på Google skal rettes til. Er oplysninger på virk.dk korrekte? Måske henter Google
oplysninger derfra. Måske mangler en loginkode til Google.
Der bliver talt om hvad der kan søges tilskud til af materialer. Evt. ridehusbund, holdere til dækkener og
spring.

1. Godkendelse af generalforsamlingens referat
Referat blev godkendt.

2. Økonomi v/Anna-Lise
Kontant kasse ca. 400 kr.
Beholdning lige nu ca. 71.000 kr.
Udgifter til elevheste bliver gennemgået.
Elevhestene mangler dækkener og vil have godt af massage.
Forslag om at oprette en pulje til elevheste til massage, smed og tandlæge på 25.000 kr. Alette står for
at se efter hvilke heste der har behov massage.

3. Elev heste / Herman
Alette vil gerne have Herman med i undervisningen. Det er en stabil hest. Herman kommer på prøve i 2
mdr.

4. Gennemgang af part kontrakter
Må hestene tages med på tur? Er de forsikret udenbys? Helge undersøger.

5. Rengøringsplan
Forslag: Indførsel af stævnekontingent. Pengene der kommer ind for det kunne benyttes som til en
rengøringshjælp til evt. en ekstern. Eks. 150 kr. årligt i stævnekontingent.
Forslag: Holdene står for rengøring på skift.
Forslag: Gratis undervisning hvis man står for rengøring.

6. Godkendelse af brev til medlemmer
Læses igennem af alle bestyrelsesmedlemmer.

7. Arbejdsfordelingsplan
PR/Hjemmeside. Særskilt bilag uddelt af Anna-Lise. Arbejdsfordelingen er godkendt.

8. Arrangement: Polterabend 1 april
Ridetur på 2 heste kl. 16-17. Santana og Herman bliver brugt. Deltagerne må ikke være påvirket af
alkohol.
Line og Carmen står for det.

9. Evt.
Vi mødes fremover om lørdagen.
Muligheder for registrering af heste bliver diskuteret. Hest og id nummer kan evt. registreres via
hjemmesiden.
Når Gitte holder kåring skal de der komme udefra betale 500 kr. til klubben.
Gitte vil ikke have at hestene i stalden får godbidder. Helge laver et opslag på Facebook. Martina sørger
for et skilt ude ved vejen og ved indgangene til staldene.
Forslag: Ingen løse hunde, for at undgå at folk føler sig utrygge og for at undgå hundelort over det hele.
Salg af skrabelodder. Helge er tovholder.
Finde en som kan køre traktor, som vil køre over ridebanerne flere gange i ugen. Der laves et opslag på
Facebook af Helge.
Fjerne alger på tag til 3.500 kr. her i foråret.
Forslag: Lav en oversigt over de udvalg der er i klubben, plus arbejdsplan. Helge er tovholder.
Nye i ungdomsudvalg er Julia, Ida, Ditte og Matilde.
Der skal evt. oprettes et nyt mobilepay nr. eller en boks på mobilepay til betaling af leje af hallen og til
slik og sodavand.
Hestevognskørsel i hallen er tilladt ved middagstid om søndagen og skal koste 300 kr. for 1 time. Hallen
skal lukkes og det skal varsles minimum en uge før.

Næste møde d. 16.03 kl. 19.00.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 20.3.2023

10-12-2023

Referat Bestyrermøde d. 20.03.23

Tilstede
Helge Højlund, Line Jørgensen, Lene Enghave Jensen, Annalise Jensen, Martina Pilz og Nicole
Bruhn

1) Forklaring ang. Heidi
Heidi har valgt at trække sig. Hun ville ikke være en del af den nye arbejdsfordeling.
Lene Enghave Jensen overtager opgaverne.

2) Evt. køb af Herman
Martin har fået et bud på 18.000kr + at han hele Juli må hente ham hjem og bruge ham til
ringridning. Til første August skal han være tilbage på rideskolen. Indtil videre må vi bruge Herman
som elevhest. Martin vender tilbage

3) Rideforløb til elevgruppe over 6 uger
Vi har brug for mere info omkring hvad timerne på rideskolen skal bruges til. Generelt hvad de 6
uger går ud på. Det vi ved nu er at det nok bliver en torsdag formiddag og at de har en lærer med.
Annalise kontakter dem ang. mere info
Dertil mangler vi en underviser. Annalise vil snakke med Gitte omkring det
Vi kan selv sætte priserne på dette forløb.

4) Godkendelse af aktivitetsudvalgsdatoer
Der afventes dato til Dressur Kursus ved Sally, spring kursus ved Klaus og ringridning.
Ang sommerfest er aktivitetsudvalg informeret om at sommerfest skal flyttes en uge frem.
Ellers godkendt

5) Tidspunkt på mødet den 15 April
Vi mødes kl 10 i rytterstuen
Martina møder ikke den dag, da hun har sølvbryllup.

Evt.
- Alle der arbejder med børn under 15 år i klubben, skal aflevere børneattest.
Dvs. Alle fra udvalg som er over 18 år + undervise os dem udefra.
- Det går ikke for godt med tyveri ved slik, derfor kommer der overvågning på, samt oplysende
klistermærker. 
- Et emne vi skal have op er, hvordan afregnet vi Marie med udlæg til springundervisning.

Læs mere

Hal regler

23-09-2023

 

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 16.4.2023

10-12-2023

Bestyrelsesmøde Bedsted Rideklub 16/4 2023 kl. 13.00

Tilstede Helge, Annalise, Carmen, Line, Nicole, Mona og Lene.

 1. Banekort nr. 2 hest

Medlemmer bliver kontrolleret for for meget betalt i kontingent og banekort af Annalise.

Forslag: Ved springundervisning bliver der overført et samlet beløb af Marie, for alle deltagere og Annalise modtager et bilag med navne på deltagere. Helge spørger Marie.

Banekort for 1 hest koster 200 kr. Ved banekort for nr. 2 hest ydes der rabat, så der betales 150 kr. i måneden.

Der skal betales banekort ved rideundervisning for udefrakommende heste. Banekort følger hesten og ikke rytter.

 1. Elevheste trivsel / adfærd / forsikring

Candy fungerer ikke længere godt i undervisningen. Camilla får tilbud om fuldpart på Candy indtil efter sommerferien. Nicole taler med Camilla.

Der skal 7 elever på et hold for at undervisningen kan løbe rundt. Det puslespil skal gerne gå op.

Elever skal blive bedre til at muge ud ved elevhestene.

Heste der har brug for det får massage.

Kralle sættes til salg for 50.000 – 55.000 kr. og der skal indkøbes 2 nye små heste.

Kontrakter for lån af heste skal kigges igennem.

Hø og lort på marken skal fjernes hos elevhestene.

 1. Unødvendig brug af lys og varme

Lys skal slukkes efter man har været i stalden. Varmeapparat skrues ned til 16 grader nu og hen over sommeren. Radioen slukkes ligeledes.

 1. Træfældning / Tagrensning

Alle træer ved siden af den store ridehal skal fjernes.

 1. Status på hold

Se punkt 2.

 1. Medlemmer udefra

Liste er gennemgået. Der laves kontrol af om de der kommer på stedet er medlemmer og har banekort. Samt kontrol af startere til stævner.

 1. Clearhouse tilmelding

60 kr. pr. måned i stigning hvis vi ikke meldes til Clearhouse. Vi er enige om at blive meldt til.

Der søges om lokaletilskud ved Tønder Kommune.

Vi har 64.000 kr. i kassen, hvoraf 10.000 kr. skal bruges til kæpheste og kæpheste spring.

Nets er opdateret.

 1. Evt.

Alle medlemmer der er i et udvalg skal være aktive i udvalget. De medlemmer der ikke er i et udvalg skal betale en hørere pris i kontingent. Lene laver en opslag på Facebook.

Der skal ryddes op i klubbens udstyr. Der skal sættes navn i dækkenerne til hestene.

Rideklubben skal CHR registreres. Annalise finder ud af hvordan.

Næste møde tirsdag d. 23.05.23 kl. 16.00.

Læs mere

Oprettelses guide

29-04-2021

Kære medlem

 

Guide til oprettelse af profil i det nye medlemssystem

Åbn en browser (helst Google Chrome) og gå ind på www.bedstedrideklub.dk

Oprettelse af profil

Klik på ”Opret profil” i øverste højre hjørne

Indtast dine data og tryk ”Opret profil”

Hvis du ikke automatisk bliver logget ind, så klik på ”Login”, og udfyld mailadresse og password.

Når du er logget ind, vil ”Login” ændre sig til ”Mit kontor”. Her kan du rette dine data, tilføje profilbillede, tilføje familiemedlemmer, ændre betalingskort og se dine tilmeldinger til medlemskab, undervisning, halkort, events osv. (events kan fx. være stævner og andre arrangementer).

Når du er logget ind, kan du tilmelde dig de forskellige aktiviteter.

 

Skal du kun tilmeldes medlemskab

Gå ind under ”Tilmelding – Tilmelding - kontingent” og vælg type af medlemskab (under eller over 18 år).Tilmeld dig.

 

Skal du tilmeldes medlemskab og undervisning på hold

Gå ind under ”Tilmelding – tilmelding ” og vælg det eller de hold du rider på i dag.

 Tilmeld dig.

OBS: Ved tilmelding til 2. og 3. hold undervisning skal man IKKE tilvælge egen hest.

 

Tilmelding til hal/facilitetskort

Gå under ”Tilmelding – tilmelding” og vælg hvilken halkort du ønsker.

Du er desværre nødt til at tilmelde dig de enkelte dele enkeltvis – dette vil blive rettet til i systemet senere, så man kan tilmelde samlet – dette har dog ingen betydning for den fremtidige fakturering.

 

Frist

Du skal have tilmeldt dig OG registreret et gyldigt betalingskort SENEST d. 14.05.2021. Hvis du ikke har registeret dig inden denne dato, kan du risikere at miste din plads på dit hold, samt du vil blive opkrævet kontingent igen.

Lykkedes det? Eller var der noget, der drillede? Eller har du spørgsmål? Så kontakt endelig supporten på info@bedstedrideklub.dk, så vil vi hjælpe dig så godt vi kan!

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 23.5.2023

10-12-2023

Bestyrelsesmøde Bedsted Rideklub d. 23.05.2023

Tilstede Helge, Martina, Line, Mona, Annalise, Nicole, Carmen, Lene og Lene

 1. Foto af bestyrelsen til hjemmeside

Billeder taget af alle der er til stede.

 1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste stævne er godkendt.

 1. Gennemgang af regnskab

Konto 11.086 kr. Tilskud er søgt og kommer fra Tønder Kommune.

Vi har betalt kæpheste og spring til kæpheste. Der bestilles rosetter til kæphestestævne.

Mona og Line går medlemsliste igennem.

 1. Elevhold, trækkehold / Candy

Nyt trækkehold om torsdagen efter sommerferien. Forældre er forpligtede til at deltage eller kan betale 25 kr. til en ung, som kan trække i stedet.

Candy er svær at bruge som elevhest. Problemet kommer muligvis fra sadlen, som ikke passer ordentligt. Nicole undersøger muligheden for at få en ny sadel til hende. Candy bruges indtil videre ikke i undervisningen.

Overskydende sadler sælges.

Tarzan udlånes ud i sommerferien til Rikke.

Opsigelse er kommet med den baggrund at de ikke får nok hjælp til opsadling. Opstaldere er trætte af at skulle hjælpe til.

Mange elever har svært ved at gøre heste klar alene. Forslag: Alette laver nogle dage hvor hun underviser i opsadling. Line taler med Alette.

Martin vil måske sælge Herman til rideskolen. Nicole har kontakt med ham.

Overvejelse at spørge om at købe Candy.

 1. Salg af Krelle

Krelle sælges til 45.000 kr. til Nicole. Han går som elevhest i 3 mdr. endnu. Nicole afholder omk. til smed og dyrlæge til Krelle.

Alette skal lave en holdliste så vi kan se hvilke heste der bliver brugt hvornår. Line spørger Alette om en liste.

 1. Salg ag Lillebror lotteri og ansøgning til fonde

Lillebror lotteri – alle lodder er solgt til 2.800 kr.

Line skriver til Jem og Fix om sponsorat til materialer til springbane.

Helge og Annalise har været til møde om ansøgninger til Fonde. Vi skal sætte os ind i hvordan de forskellige fonde helst vil have ansøgningerne. Ikke skrive for meget, men beskrive godt.

Norlys evt. ansøgning til grøn omstilling.

 1. Orientering af div. Udvalg. Godkendelse af datoer fra ungdomsudvalget.

Stor ridelejr uge 32 mandag - fredag, børn 9-16 år. 750 kr.

Lille ridelejr uge 34 fredag - søndag, alle børn. 350 kr.

Maks 2 ryttere pr. elevhest.

Camilla står for ridelejr. Ét beløb overføres samlet Annalise.

Kantinen sælger sodavand og chips til ridelejren.

 1. En der kan overtage rengøring af toiletterne

Martina har ikke længere så meget tid til at ordne toiletterne.

Nicole hjælper med at gøre toiletter rene.

Emnet bringes op til næste bestyrelsesmøde.

 1. Græs udeareal, lille hal.

Gitte sprøjter hallen.

Tony har tilbudt at slå græsset for 250 kr. pr. gang (ca. 2 gange i måneden).

Forslag: Køb af trimmer. Eller søge forskellige steder.

 1. Referater

Sendes efter mødet til alle via e-mail.

 1. Evt.

Nicole spørger om Tarzans sadel kan laves.

Annalise, Line og Helge tager til aktivitetsråd i Toftlund 15.06.

Tønder Kommune vil kigge vores kontrakt igennem fordi vi er nervøse for en stigning i husleje.

Camilla har undervist for Alette. Der skal indsamles en børneattest på hende.

Slik tages væk, fordi der er et svind.

 

Næste møde d. 30.05 kl. 17.30.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.10.2021

10-12-2021

 

(Fremmødte: Helge, Heidi, Marie, Malene og Lene. Afbud fra: Steffan, Heino og Malene B.)

 

1). Godkendelse af referat: godkendt

 

2). Referat af workshop: referat kommer senere da Jeanette er blevet forhindret.

 

3). Økonomi: Gennemgåes når Malene deltager næste gang.

 

4). Ikke betalende ryttere: Vi opfordre de sidste ikke indmeldte rytter, til at gå ind på vores hjemmeside og få sig meldt ind i klubben og få betalt banekort. Har man problemer med dette kan i kontakte Heidi Emilie Sørensen på tlf:30631068

 

 

5). Medlems/udvalgsmøde: Vi vil lave et udvalgsmøde, her vil der blive lavet klar til at børnene kan komme med deres kæphest i mens forældrene er til møde.

 

6). Ansvar og ansvarsforsikring ved ophold på rideskolen: Vi gør opmærksom på at al ophold, omgang og ridning på heste/ponyer, er på eget ansvar. Husk at have jeres fritidsforsikringer i orden.

 

7). Der skal laves skilte:

 

Hunde adgang forbudt i rytterstuen.

 

Hunde må gerne medbringes, men skal føres i snor. Husk at samle op efter din hund.

 

Al ophold og færdsel på eget ansvar.

 

Laves af Marie (Helge printer).

 

8). Bandit afregning: Afregnes på lige vilkår som de andre elevponyer.

 

9). Sponsor/banner reklame: Heidi opdaterer hjemmeside med reklameskilte når hun har modtaget logoerne fra diverse sponsorer...

 

Hvis der er nogen der ligger inden med et ønske om at fået skilt op i ridehallen, så kontakt gerne Helge Højlund på tlf: 40177031

 

 

10). Pris regulering, familie kontingent og undervisning: Familiekontigent træder i kraft pr.1 januar 2022, her vil prisen bliver 350 kr. pr. Husstand.. Et familie medlemskab kræver at man har en familie der består minimum 1 voksen og 1 barn under 25 år.

 

 

Vil man som voksen på over 25 år have medlemskab til 350 kr. pr. År kræver det at man er medlem af et udvalg, da i ellers vil blive modregnet i klubbens tilskud.

 

 

Almindeligt medlemskab koster 350 kr. hvis man er under 25 år og 500 kr. for voksne over 25 år uden udvalgspost.

 

 

Undervisning på elevhest vil pr.1 januar 2022 koste 390 kr.

 

 

Halvpart koster pr.1.10.2021 650 kr. pr. Måned. Dette er incl. 1 undervisningstime pr. uge og halkort.

 

11). Nedtagning af udendørs springbane.

 

12). Opsamling af heste: HUSK AT DU SKAL SAMLE OP EFTER DIN HEST.

 

13). Evt:

- Kalender planlægning: Vi skal have lavet et årshjul på månedsbasis... husk at melde vigtige datoer ud i god tid af hensyn til planlægning, tilmelding og for at kunne skaffe hjælpere.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 13.6.2023

10-12-2023

Bestyrelsesmøde 13.06.2023

Tilstede Annalise, Helge, Nicole, Mona, Line og Lene.

 

 1. Økonomi

Driftskonto er i minus.

43.981 kr. på kontoen.

Der er desværre ikke søgt lokaletilskud 2023.

Annalise ringer til Malene og skriver til Tønder Kommune om hjælp til at søge lokaletilskud.

Der bliver gjort en indsats for skilte i hallen.

Nicole, Mona og Line tager sig af CHR registrering.

Der er søgt ved flere fonde

 

 

 1. Medlemsliste

Bliver gennemgået. Står folk registreret korrekt med banekort og medlemskontingent.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 22.8.2023

10-12-2023

Bestyrelsesmøde Bedsted Rideklub d. 22.08.2023

Tilstede Helge, Carmen, Mona, Nicole, Martina, Annalise, Lene

 1. Gennemgang af regnskab

De søgte tilskud er gået ind.

Indtægter ligner sidste års indtægter ved denne tid.’

139.000 kr. har vi stående på kontoen dd.

 1. Elevheste / Undervisning

Krelle er solgt.

Herman går ud.

Der kommer 2 nye låne ponyer. Vi skal betale boksleje og smed mens de er hos os.

Santana bliver ikke brugt særlig meget.

Trækkehold startes op på torsdag.

3 heste mangler part.

Mona, Nicole og Carmen muger boksene hos elevhestene.

 1. Underviser fredag

Gitte underviser om fredagen.

 1. Medlemsliste

Lene og Nicole gennemgår medlemslisten.

 1. Fonde

Afslag på 2 fonde. Tralleborg og Sparekassen Løgumkloster.

 1. Hjemmeside opdatering

Malene opdaterer hjemmesiden.

 1. Evt.

Ryttermærke køres med ved næste ridelejr.

Familiekontingent tages op ved næste generalforsamling? (Helge er tovholder)

Børnehjælpsdagen – Lillebror, Helge bestiller 500 stk.

Skal de der stopper have spørgeskema?

Nicole opretter et nyt Facebookopslag med nyheder.

Rengøring i kantinen – De der afholder arrangementer står selv for rengøringen. (Helge melder ud til udvalg)

Salg af slik og sodavand – Vi forsøger at sælge ud af det igen.

Tagrensning – Nicole hører om leje af en lift.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 17.10.2023

10-12-2023

"C:\Users\annal\Downloads\Bestyrelsesmøde-17-okt.-2023.pdf"

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.11.2023

10-12-2023

Referat fra bestyrelsesmødet den 9. november 2023 kl. 18 i kantinen på Bedsted Rideklub.

Mødt: Helge Høilund, Nicole Bruhn, Mona Gustafson, Line Jørgensen, Carmen Kamps, Martina Pilz og Annalise Jensen.

Afbud: Lene Enghave Jensen

 

Pkt. 1            Godkendelse af diverse referater.

Godkendt referater fra 20.3.2023, 23.5.2023, 13.6.2023, 22.8.2023 og 17.10.2023

Pkt. 2            Godkendelse af regnskab

Pr. 9.11.2023 er der indtægter på 568.418,16 og udgifter på 465.177,03, så driften ser fornuftig ud.

Pkt. 3            Bestyrelsesansvarsforsikring

Annalise har undersøgt, om det ikke er fornuftigt, og få tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Den beskytter den til enhver tid siddende bestyrelse, såfremt der ved en fejl træffes ufornuftige beslutninger, som kan medføre erstatningsansvar. Forsikringen koster omkring 3.700 kr. årligt. Godkendes.

Pkt. 4            Elevheste/forsikring

P.t. har vi taget 2 elevheste ind fra Rømø og disse er forsikret via ejerens forsikring. Vores egne heste er forsikret sammen med traktoren i henhold til policen (undersøgt også via opringning til Alm. Brand).

Pkt. 5            Undervisning / Gittes afløser

Gitte har et ønske om, at kunne blive afløst for undervisning. Enige om, at annonce udarbejdes til opslag på Facebook hurtigst muligt. Annoncen skal godkendes af alle inden opslag. Mona tager en drøftelse med Alette om nogen af holderne skal sammenlægges, så der er et optimalt flow og økonomi. Dem som, modtager eneundervisning, skal såfremt der ikke betales halkort mdr./helårligt betale et beløb på 75 kr. pr. rytter p.g.a. slid på banen.

Pkt. 6            Algerens på ridehallen

Der indhentes tilbud fra Brian Feddersen på projektet af formanden.

Pkt. 7            Udvalg, beskrivelse af udvalg, herunder antal i udvalg

Helge har fundet en gammel beskrivelse frem omkring udvalgene. Denne renskrives og der skal sættes antal på i udvalgene. Tages med på næste møde igen.

Pkt. 8            Halkort mobilpay/klippekort

Udsat. Punktet sætte på dagsordenen til næste møde igen.

Pkt. 9            Zakobo shop

Mulighed for at benytte ”Shop butikken” via Zakobo systemet. Line og Nicol arbejder videre omkring butikken til næste møde.

Pkt. 10          Bestyrelsens mødeplan resten af 2023 og januar, februar og marts 2024

Næste møde er:

Torsdag den 7.12.2023 kl. 17,

Torsdag den 11.1.2024 kl. 17,

Torsdag den 1.2.2024 kl. 17

Torsdag den 7.3.2024 kl. 17

Generalforsamling den 22.2.2024 kl. 18

Pkt. 11          Eventuelt

Malene von Wildenrath mødte ind og vi gennemgik kort hjemmesiden siden sidst. Der mangler stadig opdatering omkring heste m.m. og hun arbejder videre hermed. Billeder af elevskolens heste lægges ind. Stævneresultat kunne også lægges ind. Billeder fra stævner er velkomme, idet der er enkelte stævner, som ikke er omtalt. Så send bidrag ind, så lægger hun dem på hjemmesiden.

Skal der være juleafslutning ? Kan Nicole Høilund evt. undersøge dette?

Den 10.12.2023 kl. 12 mødes Line, Nicol, Malene og Helge omkring hjemmeside opdatering.

Kommende ringridning: Der mangler stadig hjælpere. Der gøres en indsats for at få posterne besat. Der arrangeres amerikansk lotteri som Helge og Nicol Høilund står for.

Priserne skal gennemgåes generelt.

Nicol og Line tjekker op på nye medlemmer.

Gødningsprøver indhentes på alle heste for at se om der er orm.

Broen nede ved skoven er dårlig, Helge tager kontakt til John Halsøe Bedsted Borgerforening.

Irene skal have 200 kr. for rep. Af dækken. Der skal indsendes regning herpå til kasseren.

Drøftet partsaftalerne på elevskolens heste.

 

Referent: Annalise Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2023 kl. 17

22-05-2024

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. december 2023 kl. 17 i kantinen på Bedsted Rideklub.

Mødt: Helge Høilund, Mona Gustafson, Line Jørgensen, Carmen Kamps og Annalise Jensen.

Afbud: Lene Enghave Jensen, Nicole Bruhn og Martina Pilz

 

Pkt. 1            Godkendelse af referat fra 9. november 2023, herunder opfølgning på pkt. 7 omkring antal i udvalg.

Referat godkendt. Omkring de forskellige udvalg, sammenlægges forældreudvalget og kantineudvalget, benævnes kantineudvalg fremover og teksten flyttes ned. Består af mindst 5 medlemmer. Husk forældrene skal inddrages lidt bedre.

Pkt. 2            Fremlæggelse af regnskab

Pr. 12.12.23 er der et overskud på 76.538 kr. Der er 1 person i restance med betaling og der følges op herpå, af formanden.

Vi drøfter toplaget i den store hal. Mangler og blive udskiftet. Holder ca. 8-10 år. Formanden indhenter 2 tilbud på udskiftningen. Traktor mangler et serviceeftersyn. Vi ser om tidligere mekaniker kan se herpå.

Pkt. 3            Halkort mobilpay/klippekort

Fra 1.2.2024 koster halkort 50 kr. hvis det bestilles og betales via Zakobo systemet (så konterer systemet nemlig betalingen automatisk, og vi sparer bogføringsminutter). Bruges mobilpay koster halkortet 60 kr.

Pkt. 4            Elevheste

Vi skal tænke holdsammenlægning, hvis der over længere tid ikke er fyldt op. Ligeledes skal medlemmerne huske og melde fra til trænerne. Elevhesten Candy har vi p.t. ingen rytter til. Hesten er for stærk til de unge/uerfarne ryttere, hvorfor vi ønsker og opsige lejemålet på Candy fra 1.2.2024. Mogly skal rides mere og det aftales med trænerne på næste møde. Hallerne lukkes lørdag/søndag senest 18,30, så hestene får nattero. HUSK SLUK LYSET I HALLEN

Pkt. 5            Undervisere og underviser udefra

Der har været afholdt samtaler med evt. afløser og ønsket om timetal. Der kunne ikke indhentes referencer, så vi søger igen. Formanden slår stillingen op på ny.

Pkt. 6            Arrangement gebyr til klubben, udover banekort

Månedskortet stiger til 250 kr. fra 1.2.2024. Det er rimeligt, hvis vi sammenligner med klubber rundt omkring. Ved hallukninger p.g.a. spring o.lign. betales 175 kr. pr. time fremover (Marie skal orienteres). Hundeklubben betaler 150 kr. pr. time i leje. Longering foregår altid i lille hal.

Pkt. 7            Zakobo shop

Skal vi tilbyde klubtrøje til børn. Formanden indhenter tilbud på evt. køb.

 

Pkt. 8            Valg af bestyrelsesmedlemmer ved næste generalforsamling. Der skal vælges 4 det Martina Pilz (2 år) ene år og 3 året derefter:

                      3 er på valg til 2024:

Mona Gustafson (2 år), suppleant Lene Enghave Jensen (indtrådt for Lene Jensen),

Lene ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, hvorfor der skal findes 3 nye emner.

Pkt. 9            Eventuelt

Broen ved skoven – her har Hellevad tømmerfirma været inddraget. Der kunne måske lægges spalter i samarbejde med Borgerforeningen.

 • Børn under 18 år, skal have ridehjelm på, men også voksne der er regler herfor.
 • Ingen mobiltelefon ved trækning af hesten
 • Ingen mobiltelefon i høet ved hestene
 • Heste har grime på, når de trækkes ud og ind
 • Forsikring omkring sadler skal gennemgåes
 • Der er rygning forbudt på matriklen også udenfor, idet vi er et offentlig sted, p.g.a. tilskud fra kommunen. Cigaretskod skal fjernes fra matriklen. Der skal ryges ude ved vejen.
 • Generelt skal hundeafføring samles op i trillebøren
 • Formanden bestiller sand, til hullerne i indkørslen i indkørslen. Det er klubbens opgave

 

Referent: Annalise Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 11. januar 2024 kl. 17

22-05-2024

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2024 kl. 17 i kantinen på Bedsted Rideklub.

Mødt: Helge Høilund, Mona Gustafson, Line Jørgensen, Nicole Bruhn, Carmen Kamps og Annalise Jensen.

Afbud: Lene Enghave Jensen og Martina Pilz. Lene Enghave Jensen stødte til omkring kl. 18,10

 

Pkt. 1            Godkendelse af referat fra 14. december 2023.

Referat godkendt.

Pkt. 2            Fremlæggelse af regnskab

Dags dato er der en bankbeholdning på 133.933 kr. og regnskabet ser fornuftigt ud for 2023. Dog skal vi være påpasselig med udgifter bl.a. udgifter til vores heste. Der er 1 person i restance, men der følges op løbende herpå.

Pkt. 3            Elevheste

Annoncen er færdig vedr. Candy og lægges op på facebook.

Pkt. 4            Undervisning

Mona og Nicol mødes med Alette vedr. undervisning. Vi skal arbejde på at forbedre undervisningen og skabe tryghed omkring brug af hestene. Ellington skal bruges hver dag. Mogly går lidt rundt og hun kan ikke finde sig i, at der trykkes på fronten. Gelpad m/frontløft lægges på inde siden af sadlen for at se om det hjælper. Nicol har spurgt til Ellington, men måtte stoppe pg.a. uheldige personlige omstændigheder. Line har 2 dækkener, som hun sender regning på.

Pkt. 5            Springundervisning

Springundervisning skal varsles 3 uger før stævnets afholdelse, når hallen lukkes helt. Dressur har altid førsteret. Nicol og Line har lavet en plan, som i første omgang lægges ind på BED bestyrelse 23. Den 20.1.24 er der miljøtræning meddelt ok til Nicole Høilund.

Pkt. 6            Lukning/booking af hal, alternativ ridning

Se pkt. 5

Pkt. 7            Plan over brug af haller/kalender FB

Se pkt. 5

 

Pkt. 8            Status den hvide bro

Borgerforeningen i Bedsted skal tage kontakt til Tønder kommune omkring renovering m.m.

Pkt. 9            Status på hjemmeside

Nicol og Line ser på hjemmesiden omkring relevante oplysninger. Der skal følges op på hvilke elevheste der er i part/ikke part og billeder af hestene lægges ind. Der foreslåes et gruppe billed af hestene.

 

Pkt. 10          Generalforsamling

Drøftet om vi serverer Pizza igen og en sodavand. Meddelt ok hertil og formanden udarbejder forslag og udsender.

 

Pkt. 11          Evt.

Drøftet om bestyrelsen også får mulighed, for at kunne køre på familiekontingent. Godkendt.

 • Hvad dækker vores erhvervsløsøreforsikring (er sadler medforsikret?)  Annalise undersøger.
 • Overvågning skal være mere synlig.
 • Sand til indkørsel. Mona skal give en melding retur fra Gittes mand John

 

Referent: Annalise Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 1. februar 2024 kl. 17

22-05-2024

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2024 kl. 17 i kantinen på Bedsted Rideklub.

Mødt: Helge Høilund, Mona Gustafson, Line Jørgensen, Nicole Bruhn, Carmen Kamps, Annalise Jensen, Lene Enghave Jensen og Martine Pilz

Afbud: ingen

 

Pkt. 1            Godkendelse af referat fra 11. januar 2024.

Referat godkendt. Dog er pkt. 11 vedr. erhversløsøreforsikring ikke endelig afklaret, afklares på næste møde.

Pkt. 2            Gennemgang /underskrivning af regnskab 2023

Dags dato er der en bankbeholdning på 119.749 kr. Huslejen for februar mdr. er betalt heraf. Regnskabet for 2023 er færdig og underskrives. Der er aftalt møde med revisorerne til mandag den 5. februar kl. 19. Formanden møder også op. Der er stadig 1 person i restance, men denne skulle iflg. aftale udlignes her pr. 1.2.24.

Pkt. 3            Elevheste og undervisning

Candy gik ikke igennem ved undersøgelsen i forbindelse med salget. Alle interesserede sprang fra, hvorfor Candy pr. 1.2.2024 er overgået til ejeren. Ny underviser starter op 1. marts 2024, ansættelseskontrakt underskrives og arkiveres ved formanden. Der har været møde med nuværende underviser omkring den forløbne periode og muligheden for at samle hold på tværs, så de deles ind konkret efter hvor meget/hvorlangt rytterne er i deres rideforløb. Vi skal være OBS på, at de 2 ponyer fra Rømø, snart skal hjemsendes igen. Vi skal have afklaret hvordan vi klarer udfordringen med undervisningen herefter.

Der har været en henvendelse fra én underviser i spring. Vil gerne tilbyde sig hver søndag, evt. den 1. søndag i hver mdr.. Vi venter lige til generalforsamlingen har været og vender så tilbage til pågældende (besked til pågældende herom gives af den der har modtaget henvendelsen – tak).

Pkt. 4            Generalforsamling

Drøftet afvikling af generalforsamlingen. Der arbejdes på, at finde mulige afløser til de personer, som ikke ønsker genvalg.  Men alle er velkomne til og stille op.

Drøftet familiekontingentet contra medlemmer i respektive udvalg. Mange giver en hjælpende hånd i forbindelse med afvikling af arrangementer. Men det er altid ”tordenskjolds soldater”, der melder sig under fanen, og vi risikerer, at ”soldaterne” også tømmes for energi en dag.  En del af og få tilbudt familiekontingentet er jo netop, fordi medlemmet får et nedsat kontingent for hele familien, mod at de så giver et par timer til klubben, når det er nødvendigt. Vi drøfter om vi eventuelt sidst på året, senest i november mdr., skal tage kontakt til ”familiekontingent medlemmerne” for at høre om de fortsætter i udvalg efter 1. marts året efter. Hvis ikke, går de nemlig over til fuld kontingent fra 1.1.

Pkt. 5            Banekort hest nr. 2

Holder fast i nuværende ordning.

 

Pkt. 6            Spåner til den store hal

Ridebunden i hallen skal have nyt lag – der er mulighed for at indsende ansøgning til DIF (Dansk idrætsforbund). Line siger hun skal til Herning her i marts 2024 og vil så tage kontakt til forskellige leverandøren for at få et tilbud. HUSK minimum 2 tilbud skal indhentes.

Pkt. 7            Evt.

 • Ingen longering og løsspring i lille hal, når der er hold undervisning i store hal.
 • Rykke for sponsorindtægter – Helge og Annalise deles om opgaven.
 • Alle elevheste er registreret ved SEGES.
 • Skilte omkring hunde på Gittes ejendom, hun vil pille dem ned (har ellers selv sagt god herfor tidligere). Vi kan ikke sige nej, da det ikke er vores ejendom – desværre.
 • Taget var ikke løs på den store hal, som man formodede under den sidste storm. Vinden kommer nok direkte på hallen efter fældning af træerne.
 • Tilbud på tagrensning indhentes fra Brian Feddersen og Drøhses Tømrer og snedkerfirma.
 • Der skal foregå en uanmeldt medlemskontrol her i foråret igen.
 • NORLYS sponsorerer vedr. grøn omstilling – tanker (lamper på udebaner, kan ridebund køres ind som grøn omstilling)
 • Klubnews skal op og køre.
 • Banevander, ansøgning indsendes. Ligger klar, men … der er ikke trykket send. UNDSKYLD
 • Undervisning  - vi skal måske BOOSTE holdene.
 • Hjemmesiden er gennemgået med Malene,
 • Der skal laves en oversigt, hvor det fremgår hvornår undervisning kører, stævner m.m.
 • Ny underviser præsenteres på hjemmesiden.
 • Camilla + Lina – hold omkring ”kom godt i gang med hesten” ?
 • I den løbende undervisning, bør måske indgå en mdr. undervisning i, hvordan udstyr vaskes, hesten strigles og passes. Skal skiftes holdene imellem, så alle får en fornemmelse herfor.

Referent: Annalise Jensen. Afsluttet 18,45

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.2.2024

22-05-2024
Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.2.2024

22-05-2024

"C:\Users\annal\OneDrive\Documents\Bedsted Rideklub\Referat\Bestyrelsesmøde-292-24.pdf"

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2024

22-05-2024

"C:\Users\annal\OneDrive\Documents\Bedsted Rideklub\Referat\Bestyrelsesmøde-193-24.pdf"

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2024

22-05-2024

"C:\Users\annal\OneDrive\Documents\Bedsted Rideklub\Referat\Bestyrelsesmøde-75-24.pdf"

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 13. juni 2024

08-07-2024

"C:\Users\annal\OneDrive\Documents\Bedsted Rideklub\Referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2024 kl 17,30.docx - Genvej.lnk"

Læs mere