Bestyrelsesmøde 24.3.2022

03-04-2022

Bestyrelsesmøde referat:

                                (fremmødte: Mona, Heidi, Jeanette, Helge, Marie, Malene G. E. og Lene).

  1. Møde med Kenneth fra kommune.

Konsulent i kommune ansøgninger. Han fortæller kort om hvorfor han er her i Bedsted og om hans funktion i kommunen.

Han kan hjælpe klubben med de forskellige ting vi kan søge tilskud til og hjælpe os med, hvordan vi kan søge fonde.

Vi fra klubben fremlægger ønsker og behov til nye investeringer. Blandt andet nye ridehus bunde.

 

  1. Konstituering:

Formand: Helge Høilund

Næsteformand: Marie Mamsen Jensen (hjælper Helge med møde indkaldelse og andet for faldende arbejde).

Kassere: Heidi Emilie Damm Sørensen. (Lene E. Jensen hjælper til.)

Medlem 1 og repræsentant i D8: Jeanette B. Gormsen

Medlem 2: Malene G. Eskildsen

Medlem 3: Mona Gustafson

 

Suppleant 1: Anne-Cathrine Kvistgaard

Suppleant 2: Susanne Lund Jacobsen

 

  1. Dato til udvalgsmøde: torsdag d.21.4.2022 kl.18.30

 

  1. evt.

Mona og Jeanette står fremadrettet for at elevhestene i forhold til udlejning, halvpart og kontraktskrivning. Mona som første kontakt da det er hende der vil have den daglige gang i klubben og Jeanette hjælper til hvis det bliver nødvendigt.

 

Mona har sagt ja til at vi må låne Arwen (Mias pony). Alette har fået lov til at bruge den de dage, hvor Mona og Mia ikke selv skal bruge den.

 

Vi skal have indhentet børneattest på Jeanette og Mona. 

Læs mere

Generalforsamling 21.02.2023

07-02-2023

Bedsted Rideklub

Indbyder til Generalforsamling d.21/2-2023

kl. 18.30 til ca. 19.30 hvorefter der serveres  gratis PIZZA.

 

     

       Dagsorden kommer senere. 

·     Ideer / ris og ros.

Kan lægges i den røde postkasse i store hal eller mail til formand.bed@hotmail.com  senest fredag d. 17/2-2023

 

 

Tilmelding nødvendig senest 17/2 af hensyn til bestilling af pizza, på SMS til  Helge 40177031.

 

 Vi glæder os til at se jer.

 

 Mvh.

    Bestyrelsen

 

 

 

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 20.6.2022

07-07-2022

 

Bestyrelsesmøde mandag d.20.6.2022

(Fremmødte Mona, Malene, Helge, Marie, Heidi, Lene)

 

1). Referant Lene Enghave Jensen

2). Afbud Jeanette

3). Godkendelse af referat... Godkendt

4). Afstemme forveninger med diverse udvalg. Der var lidt for mange løse ender ved sommerfesten. Vi skal  blive bedre til at have helt styr på hvem der laver hvad til de forskellige arragenmenter. Tilmelding skal fremover kun foregå på nettet med og kun med specifikke valg og med betaling med det samme.

5). Elevheste. Vi mangler forsat parter på vores dejlige elevheste. Pt. er Candy og Satana i halvpart. Sine og Krelle er i part i juli. Smeden skal skrive hestens navn på regningen.

Der skal lave kontrakt på alle hestene. 

6). Elevhold. Der er ligger en forespørgelse på et trækkerhold. Dette kunne evt. ligge torsdag i den lille hal. Der skal i gennemsnit være 5 rytter på et hold. Kontrakter på elevhestene skal gennemgåes til næste bestyrelsesmøde. 

7). Status lille ridehal. Aftalen ang. den lille ridehal er at den må bruges mandag til torsdag indenfor åbningstiden. Fredag til søndag 9.00 til 16.00 efter aftale med Gitte. Denne aftale skal drøftes efter sommerferien.

8). Status på hjælper... det fungere godt

9). Økonomi. Ser fornuftig ud. 

10). Fonde. Vi har fået penge fra en fond til at lave bunden på den forreste udendørs bane. Dette kommer de og laver fra "ridebane.dk".

11). Vedligehold af udvendige arealer. 

12). Arbejdsdag. Helge kontakter kriminalforsorgen og baneudvalget.

13). Sommerferieopslag. Heidi laver dette.

14). Næste bestyrelsesmøde er mandag d.29.8 kl.18.00

15). Evt. Vi vil gerne have nogle træstolper i galgen. 

 

Ridelejr d.19-21.8

 

Forhindringsdag lørdag d.13.8 kl.10 til 13.00

 

Tur til Rømø lørdag d.17.9 

Læs mere

Hal regler

23-09-2023

 

Læs mere

Oprettelses guide

29-04-2021

Kære medlem

 

Guide til oprettelse af profil i det nye medlemssystem

Åbn en browser (helst Google Chrome) og gå ind på www.bedstedrideklub.dk

Oprettelse af profil

Klik på ”Opret profil” i øverste højre hjørne

Indtast dine data og tryk ”Opret profil”

Hvis du ikke automatisk bliver logget ind, så klik på ”Login”, og udfyld mailadresse og password.

Når du er logget ind, vil ”Login” ændre sig til ”Mit kontor”. Her kan du rette dine data, tilføje profilbillede, tilføje familiemedlemmer, ændre betalingskort og se dine tilmeldinger til medlemskab, undervisning, halkort, events osv. (events kan fx. være stævner og andre arrangementer).

Når du er logget ind, kan du tilmelde dig de forskellige aktiviteter.

 

Skal du kun tilmeldes medlemskab

Gå ind under ”Tilmelding – Tilmelding - kontingent” og vælg type af medlemskab (under eller over 18 år).Tilmeld dig.

 

Skal du tilmeldes medlemskab og undervisning på hold

Gå ind under ”Tilmelding – tilmelding ” og vælg det eller de hold du rider på i dag.

 Tilmeld dig.

OBS: Ved tilmelding til 2. og 3. hold undervisning skal man IKKE tilvælge egen hest.

 

Tilmelding til hal/facilitetskort

Gå under ”Tilmelding – tilmelding” og vælg hvilken halkort du ønsker.

Du er desværre nødt til at tilmelde dig de enkelte dele enkeltvis – dette vil blive rettet til i systemet senere, så man kan tilmelde samlet – dette har dog ingen betydning for den fremtidige fakturering.

 

Frist

Du skal have tilmeldt dig OG registreret et gyldigt betalingskort SENEST d. 14.05.2021. Hvis du ikke har registeret dig inden denne dato, kan du risikere at miste din plads på dit hold, samt du vil blive opkrævet kontingent igen.

Lykkedes det? Eller var der noget, der drillede? Eller har du spørgsmål? Så kontakt endelig supporten på info@bedstedrideklub.dk, så vil vi hjælpe dig så godt vi kan!

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.10.2021

10-12-2021

 

(Fremmødte: Helge, Heidi, Marie, Malene og Lene. Afbud fra: Steffan, Heino og Malene B.)

 

1). Godkendelse af referat: godkendt

 

2). Referat af workshop: referat kommer senere da Jeanette er blevet forhindret.

 

3). Økonomi: Gennemgåes når Malene deltager næste gang.

 

4). Ikke betalende ryttere: Vi opfordre de sidste ikke indmeldte rytter, til at gå ind på vores hjemmeside og få sig meldt ind i klubben og få betalt banekort. Har man problemer med dette kan i kontakte Heidi Emilie Sørensen på tlf:30631068

 

 

5). Medlems/udvalgsmøde: Vi vil lave et udvalgsmøde, her vil der blive lavet klar til at børnene kan komme med deres kæphest i mens forældrene er til møde.

 

6). Ansvar og ansvarsforsikring ved ophold på rideskolen: Vi gør opmærksom på at al ophold, omgang og ridning på heste/ponyer, er på eget ansvar. Husk at have jeres fritidsforsikringer i orden.

 

7). Der skal laves skilte:

 

Hunde adgang forbudt i rytterstuen.

 

Hunde må gerne medbringes, men skal føres i snor. Husk at samle op efter din hund.

 

Al ophold og færdsel på eget ansvar.

 

Laves af Marie (Helge printer).

 

8). Bandit afregning: Afregnes på lige vilkår som de andre elevponyer.

 

9). Sponsor/banner reklame: Heidi opdaterer hjemmeside med reklameskilte når hun har modtaget logoerne fra diverse sponsorer...

 

Hvis der er nogen der ligger inden med et ønske om at fået skilt op i ridehallen, så kontakt gerne Helge Højlund på tlf: 40177031

 

 

10). Pris regulering, familie kontingent og undervisning: Familiekontigent træder i kraft pr.1 januar 2022, her vil prisen bliver 350 kr. pr. Husstand.. Et familie medlemskab kræver at man har en familie der består minimum 1 voksen og 1 barn under 25 år.

 

 

Vil man som voksen på over 25 år have medlemskab til 350 kr. pr. År kræver det at man er medlem af et udvalg, da i ellers vil blive modregnet i klubbens tilskud.

 

 

Almindeligt medlemskab koster 350 kr. hvis man er under 25 år og 500 kr. for voksne over 25 år uden udvalgspost.

 

 

Undervisning på elevhest vil pr.1 januar 2022 koste 390 kr.

 

 

Halvpart koster pr.1.10.2021 650 kr. pr. Måned. Dette er incl. 1 undervisningstime pr. uge og halkort.

 

11). Nedtagning af udendørs springbane.

 

12). Opsamling af heste: HUSK AT DU SKAL SAMLE OP EFTER DIN HEST.

 

13). Evt:

- Kalender planlægning: Vi skal have lavet et årshjul på månedsbasis... husk at melde vigtige datoer ud i god tid af hensyn til planlægning, tilmelding og for at kunne skaffe hjælpere.

Læs mere