Opdateret prisliste 14.12.2023

 

Alle som rider på rideskolen og benytter  ridskolens faciliteterne skal være medlem af Bedsted Rideklub og have gyldig halkort/facilitetskort.
Medlemskontingent (helår) i Bedsted Rideklub  
  1. For medlemmer under 18 år, 350,- kr.
  2. For medlemmer over 18 år, 500,- kr. 
  3. Støttemedlemmer 150,- kr.
 
Undervisning på lejet pony/hest - Ved tilmeldig på flere hold kontakt ved tilmelding kasseren Annalise for at få rabat.
    ½ time/uge 1 time/uge  2 timer/uge 3 timer /uge 
Undervisning pr. mdr   375,00 525,00   690,00 
Trækker hold pr. mdr  200,00 390,00     
 * er inkl. halkort        

 

Undervisning på egen pony/hest  Ved tilmeldig på flere hold kontakt ved tilmelding kasseren Annalise for at få rabat.
   ½ time/uge  1 time/uge 2 timer/uge   3 timer /uge
Undervisning pr. mdr     290,00  440,00  525,00
* er inkl. halkort          
 
 
Halvpart i pony/hest  
- Det er næsten som og få sin helt egen, hvis du er interesseret så få en aftale med  
Mona Gustafsson 42401067
Halvpart 750 kr. pr mdr. incl hal/facilitetskort og 1 times undervisning pr. uge på hold.
 
 
Banekort/Halkort  
Alle der benytter hal og baner udover holdundervisning skal have gyldig  medlemsskab og hal/facilitetskort
50 kr. ved arrangementer eller events.
200 kr. månedligt. STIGER TIL 250 KR. PR. MDR. FRA 1.2.2024  

950 kr halv års kort - spar 250 kr. SPAR 550 KR. FRA 1.2.2024

1750 kr års kort - spar 650 kr. spar 1250 kr. fra 1.2.2024

 

 Undervisning

Tilmelding til undervisning aftales med de respektive undervisere. Se nærmer under siden Undervisere 
Alle nye medlemmer (efter at have snakket med de respektive undervisere) skal tilmelde sig her på hjemmesiden.
Der betales månedsvis forud. Rabat opnået kun ved flere hold, hvis der gøres opmærksom på det ved tilmelding.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer@bedstedrideklub.dk opsigelsesvarslen er løbende måned + en måned
 
Ved udmeldelse sker der ingen refusion af indbetalte beløb.