updateret prisliste 01.05.2021

 

Alle som rider på rideskolen og benytter  ridskolens faciliteterne skal være medlem af Bedsted Rideklub og have gyldig halkort/facilitetskort.
Medlemskontingent (helår) i Bedsted Rideklub  
  1. For medlemmer under 18 år, 350,- kr.
  2. For medlemmer over 18 år, 500,- kr. 
  3. Støttemedlemmer 150,- kr.
 
Undervisning på lejet pony/hest 
    ½ time/uge 1 time/uge  2 timer/uge 3 timer /uge 
Undervisning pr. mdr   375,00 525,00   690,00 
Trækker hold pr. mdr  200,00 390,00     
 * er inkl. halkort        

 

Undervisning på egen pony/hest 
   ½ time/uge  1 time/uge 2 timer/uge   3 timer /uge
Undervisning pr. mdr     290,00  440,00  525,00
* er inkl. halkort          
 
 
Halvpart i pony/hest  
- Det er næsten som og få sin helt egen, hvis du er interesseret så få en aftale med  
Heidi Sørensen tlf: 30631068 eller Lene Enghave Jensen tlf: 26747066
Halvpart 650 kr. pr mdr. incl hal/facilitetskort og 1 times undervisning pr. uge på hold.
 
 
Banekort/Halkort  
Alle der benytter hal og baner udover holdundervisning skal have gyldig  medlemsskab og hal/facilitetskort
50 kr. ved arrangementer eller events.
200 kr. månedligt. 150 for hest nr. 2  

950 kr halv års kort - spar 250 kr.

1750 kr års kort - spar 650 kr.

 

 Undervisning

Tilmelding til undervisning aftales med de respektive undervisere. Se nærmer under siden Undervisere 
Alle nye medlemmer (efter at have snakket med de respektive undervisere) skal tilmelde sig her på hjemmesiden.
Der betales månedsvis forud.
Udmeldelse skal ske skriftligt til info@bedstedrideklub.dk opsigelsesvarslen er løbende måned + en måned
 
Ved udmeldelse sker der ingen refusion af indbetalte beløb.