Referat fra bestyrelsesmøde d. 14.10.2021

10-12-2021

 

(Fremmødte: Helge, Heidi, Marie, Malene og Lene. Afbud fra: Steffan, Heino og Malene B.)

 

1). Godkendelse af referat: godkendt

 

2). Referat af workshop: referat kommer senere da Jeanette er blevet forhindret.

 

3). Økonomi: Gennemgåes når Malene deltager næste gang.

 

4). Ikke betalende ryttere: Vi opfordre de sidste ikke indmeldte rytter, til at gå ind på vores hjemmeside og få sig meldt ind i klubben og få betalt banekort. Har man problemer med dette kan i kontakte Heidi Emilie Sørensen på tlf:30631068

 

 

5). Medlems/udvalgsmøde: Vi vil lave et udvalgsmøde, her vil der blive lavet klar til at børnene kan komme med deres kæphest i mens forældrene er til møde.

 

6). Ansvar og ansvarsforsikring ved ophold på rideskolen: Vi gør opmærksom på at al ophold, omgang og ridning på heste/ponyer, er på eget ansvar. Husk at have jeres fritidsforsikringer i orden.

 

7). Der skal laves skilte:

 

Hunde adgang forbudt i rytterstuen.

 

Hunde må gerne medbringes, men skal føres i snor. Husk at samle op efter din hund.

 

Al ophold og færdsel på eget ansvar.

 

Laves af Marie (Helge printer).

 

8). Bandit afregning: Afregnes på lige vilkår som de andre elevponyer.

 

9). Sponsor/banner reklame: Heidi opdaterer hjemmeside med reklameskilte når hun har modtaget logoerne fra diverse sponsorer...

 

Hvis der er nogen der ligger inden med et ønske om at fået skilt op i ridehallen, så kontakt gerne Helge Højlund på tlf: 40177031

 

 

10). Pris regulering, familie kontingent og undervisning: Familiekontigent træder i kraft pr.1 januar 2022, her vil prisen bliver 350 kr. pr. Husstand.. Et familie medlemskab kræver at man har en familie der består minimum 1 voksen og 1 barn under 25 år.

 

 

Vil man som voksen på over 25 år have medlemskab til 350 kr. pr. År kræver det at man er medlem af et udvalg, da i ellers vil blive modregnet i klubbens tilskud.

 

 

Almindeligt medlemskab koster 350 kr. hvis man er under 25 år og 500 kr. for voksne over 25 år uden udvalgspost.

 

 

Undervisning på elevhest vil pr.1 januar 2022 koste 390 kr.

 

 

Halvpart koster pr.1.10.2021 650 kr. pr. Måned. Dette er incl. 1 undervisningstime pr. uge og halkort.

 

11). Nedtagning af udendørs springbane.

 

12). Opsamling af heste: HUSK AT DU SKAL SAMLE OP EFTER DIN HEST.

 

13). Evt:

- Kalender planlægning: Vi skal have lavet et årshjul på månedsbasis... husk at melde vigtige datoer ud i god tid af hensyn til planlægning, tilmelding og for at kunne skaffe hjælpere.