Referat fra bestyrelsesmøde 16.4.2023

10-12-2023

Bestyrelsesmøde Bedsted Rideklub 16/4 2023 kl. 13.00

Tilstede Helge, Annalise, Carmen, Line, Nicole, Mona og Lene.

  1. Banekort nr. 2 hest

Medlemmer bliver kontrolleret for for meget betalt i kontingent og banekort af Annalise.

Forslag: Ved springundervisning bliver der overført et samlet beløb af Marie, for alle deltagere og Annalise modtager et bilag med navne på deltagere. Helge spørger Marie.

Banekort for 1 hest koster 200 kr. Ved banekort for nr. 2 hest ydes der rabat, så der betales 150 kr. i måneden.

Der skal betales banekort ved rideundervisning for udefrakommende heste. Banekort følger hesten og ikke rytter.

  1. Elevheste trivsel / adfærd / forsikring

Candy fungerer ikke længere godt i undervisningen. Camilla får tilbud om fuldpart på Candy indtil efter sommerferien. Nicole taler med Camilla.

Der skal 7 elever på et hold for at undervisningen kan løbe rundt. Det puslespil skal gerne gå op.

Elever skal blive bedre til at muge ud ved elevhestene.

Heste der har brug for det får massage.

Kralle sættes til salg for 50.000 – 55.000 kr. og der skal indkøbes 2 nye små heste.

Kontrakter for lån af heste skal kigges igennem.

Hø og lort på marken skal fjernes hos elevhestene.

  1. Unødvendig brug af lys og varme

Lys skal slukkes efter man har været i stalden. Varmeapparat skrues ned til 16 grader nu og hen over sommeren. Radioen slukkes ligeledes.

  1. Træfældning / Tagrensning

Alle træer ved siden af den store ridehal skal fjernes.

  1. Status på hold

Se punkt 2.

  1. Medlemmer udefra

Liste er gennemgået. Der laves kontrol af om de der kommer på stedet er medlemmer og har banekort. Samt kontrol af startere til stævner.

  1. Clearhouse tilmelding

60 kr. pr. måned i stigning hvis vi ikke meldes til Clearhouse. Vi er enige om at blive meldt til.

Der søges om lokaletilskud ved Tønder Kommune.

Vi har 64.000 kr. i kassen, hvoraf 10.000 kr. skal bruges til kæpheste og kæpheste spring.

Nets er opdateret.

  1. Evt.

Alle medlemmer der er i et udvalg skal være aktive i udvalget. De medlemmer der ikke er i et udvalg skal betale en hørere pris i kontingent. Lene laver en opslag på Facebook.

Der skal ryddes op i klubbens udstyr. Der skal sættes navn i dækkenerne til hestene.

Rideklubben skal CHR registreres. Annalise finder ud af hvordan.

Næste møde tirsdag d. 23.05.23 kl. 16.00.