Referat fra bestyrelsesmøde 2.3.2023

10-12-2023

Referat Bestyrelsesmøde d. 02.03.23

Tilstede Helge Høilund, Carmen Kamps, Line Jørgensen, Mona Gustafsson, Nicole Bruhn, Martina Pilz,
Annalise Jensen, Lene Enghave Jensen og Lene Jensen.

1. Indlæg ved Jasmin Helledie, Foreningskonsulent og Projektmedarbejder, Tønder Kommune ang.
Foreningsarbejde, indhentning af børne attest og dvs. registreringer af bestyrelse.
Tilskud til nye tiltag kan søges ved Tønder Kommune.
Nye puljer:
Der findes forskellige muligheder ved samarbejde med skoler.
Der er blevet oplyst om `Kom og ved med hold`. Det er hold med personer som normalt ikke er vandt til
at bevæge sig, som ikke kender til foreninger og nybegyndere. Det kan give et tilskud på 4.000 kr.
Tønder Kommune vil gerne samle et netværk af foreninger. Er det noget vi har lyst til? Og kan vi se
nogle muligheder i et fællesskab med andre foreninger?
Aktiv ferie udvides til sommerferie, efterårsferie og vinterferie. Der kommer fremover deltager gebyr
for at sikre, at man ikke melder til og ikke kommer. Tilskud gives på 1.000 kr. pr. arrangement.
Fundraisingdag i april. En dag hvor vi kan høre om hvor vi kan søge midler/fonde.
Fritidsportalen. En side vi skal opdatere oplysninger.
Oplysninger på Google skal rettes til. Er oplysninger på virk.dk korrekte? Måske henter Google
oplysninger derfra. Måske mangler en loginkode til Google.
Der bliver talt om hvad der kan søges tilskud til af materialer. Evt. ridehusbund, holdere til dækkener og
spring.

1. Godkendelse af generalforsamlingens referat
Referat blev godkendt.

2. Økonomi v/Anna-Lise
Kontant kasse ca. 400 kr.
Beholdning lige nu ca. 71.000 kr.
Udgifter til elevheste bliver gennemgået.
Elevhestene mangler dækkener og vil have godt af massage.
Forslag om at oprette en pulje til elevheste til massage, smed og tandlæge på 25.000 kr. Alette står for
at se efter hvilke heste der har behov massage.

3. Elev heste / Herman
Alette vil gerne have Herman med i undervisningen. Det er en stabil hest. Herman kommer på prøve i 2
mdr.

4. Gennemgang af part kontrakter
Må hestene tages med på tur? Er de forsikret udenbys? Helge undersøger.

5. Rengøringsplan
Forslag: Indførsel af stævnekontingent. Pengene der kommer ind for det kunne benyttes som til en
rengøringshjælp til evt. en ekstern. Eks. 150 kr. årligt i stævnekontingent.
Forslag: Holdene står for rengøring på skift.
Forslag: Gratis undervisning hvis man står for rengøring.

6. Godkendelse af brev til medlemmer
Læses igennem af alle bestyrelsesmedlemmer.

7. Arbejdsfordelingsplan
PR/Hjemmeside. Særskilt bilag uddelt af Anna-Lise. Arbejdsfordelingen er godkendt.

8. Arrangement: Polterabend 1 april
Ridetur på 2 heste kl. 16-17. Santana og Herman bliver brugt. Deltagerne må ikke være påvirket af
alkohol.
Line og Carmen står for det.

9. Evt.
Vi mødes fremover om lørdagen.
Muligheder for registrering af heste bliver diskuteret. Hest og id nummer kan evt. registreres via
hjemmesiden.
Når Gitte holder kåring skal de der komme udefra betale 500 kr. til klubben.
Gitte vil ikke have at hestene i stalden får godbidder. Helge laver et opslag på Facebook. Martina sørger
for et skilt ude ved vejen og ved indgangene til staldene.
Forslag: Ingen løse hunde, for at undgå at folk føler sig utrygge og for at undgå hundelort over det hele.
Salg af skrabelodder. Helge er tovholder.
Finde en som kan køre traktor, som vil køre over ridebanerne flere gange i ugen. Der laves et opslag på
Facebook af Helge.
Fjerne alger på tag til 3.500 kr. her i foråret.
Forslag: Lav en oversigt over de udvalg der er i klubben, plus arbejdsplan. Helge er tovholder.
Nye i ungdomsudvalg er Julia, Ida, Ditte og Matilde.
Der skal evt. oprettes et nyt mobilepay nr. eller en boks på mobilepay til betaling af leje af hallen og til
slik og sodavand.
Hestevognskørsel i hallen er tilladt ved middagstid om søndagen og skal koste 300 kr. for 1 time. Hallen
skal lukkes og det skal varsles minimum en uge før.

Næste møde d. 16.03 kl. 19.00.