Referat fra generalforsamling 21.02.2023

10-12-2023

Referat fra generalforsamling den 21.2.2023 kl. 18,30

 

1. Velkommen ved formand Helge Højlund

2. Valg af ordstyrer: Rikke Hammer

3. Bestyrelsens beretning: (sæt beretning ind)

4. Regnskab ved Heidi og Annalise: Regnskabet er blevet gennemgået. Generelt ser det rigtig positivt ud. Både undervisning og kontingent er steget (vedhæftes). Der er et fondsbeløb til kæphestespring der endnu ikke er blevet brugt.

5. Valg af bestyrelse: Helge Højlund, Nicole Bruhn, Mona Gustavsson, Lene Jensen, Line Jørgensen, Martina Pilz og Carmen Kamps.

Valg af suppleanter: Jeanette Balhorn Gormsen og Lene E. Jensen

Valg af kasserer: Annalise Jensen

Valg af revisorer: Marianne Jensen og Bart Aafjes

6. Udvalg:

Fra bestyrelsen ligger der et ønske til, at vedtægterne kan ændres til løbende indmelding, i de forskellige udvalg.

Der er bliver talt om, hvordan vi får flere til at hjælpe med rengøring, hjælp osv. Der bliver foreslået, at der laves en plan for, hvem og hvornår der skal gøres rent. Bestyrelsen tager en beslutning om hvad der skal ske med rengøringsplanen.

Der skal laves en liste over hvad de forskellige udvalg består af og hvad de laver. Skal hænges op på tavlen i ridehuset.

Støtte/sponsor udvalg: Helge Højlund og Line Jørgensen.

Aktivitetsudvalg: Jannie Petersen, Grethe Bysted, Martine Pilz, Mette Nielsen, Elisabeth Holm og Nicole Højlund.

Kantine udvalg: Mona Gustavsson. Malene G. Eskildsen og Lene E. Jensen.

Bane udvalg: H.C Carstensen og Gitte Abrahamsen.

Forældre udvalg: Marie Jensen, Sabine Harren og Randi Jannsen.

Ungdomsudvalg: Steffanie Elnegaard, Malene Wildenradt, Nicole Bruhn, og Camilla Hansen.

Stævneudvalg: Jeanette Ballhorn Gormsen, Marie Jensen, Alette Kastrup Elnegaard, Renate Asmussen og Malene Wildenradt.  

Rytterstue/rengørings udvalg: afventer bestyrelsens beslutning på næste møde.

Pr/hjemmeside ansvarlig: Lene Enghave Jensen, Heidi Emilie Sørensen og Annalise Jensen.

 

7. Indkommende forslag:

Der er et forslag om at bestyrelsen hæves fra 5 til 7 personer.

Der er et ønske om flere ridelejre og stævner.

 

8. Evt: Der bliver forslået at alle der har en start til stævnet, skal hjælpe ex. Antal minutter/timer pr.start.

HUSK at tegne et kort til OK benzin og meld på rideklubben som støtte kroner.

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19,40.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig. Den er som følgende:

Formand: Helge Højlund

Næstformand: Mona Gustafsson

Sekretær: Lene Jensen

D8 Repræsentant: Jeanette B. Gormsen

Best. medlem: Nicole Bruhn (tovholder på elevhestene)

Best. medlem: Carmen Kamps

Best. medlem: Line Jørgensen

Best. medlem: Martine Pilz

1. suppleant: Lene Enghave Jensen

2. suppleant: Jeanette Ballhorn Gormsen

Kasserer: Annalise Jensen

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag d.2.3.2023

Godkendt af ordstyrer (Rikke Hammer) den …